Właściwość Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich wszystkie gminy powiatu strzeleckiego oraz wszystkie gminy powiatu krapkowickiego oprócz gminy Zdzieszowice, tj. gminy:

 • Gogolin
 • Izbicko
 • Jemielnica
 • Kolonowskie
 • Krapkowice
 • Leśnica
 • Strzelce Opolskie
 • Strzeleczki
 • Ujazd
 • Walce
 • Zawadzkie

Kancelaria do końca 2021 roku nie posiada możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela zgodnych z właściwością Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, która to apelacja pokrywa się z województwami Dolnośląskim oraz Opolskim

Art. 10 Ustawy o komornikach sądowych

1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1)o egzekucję z nieruchomości;

2)o wydanie nieruchomości;

3)o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4)o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.